ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > คณะทำงานเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายและลดปริมาณน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ
คณะทำงานเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายและลดปริมาณน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวานนี้ (9 มีนาคม 2560) คณะทำงานเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย และลดปริมาณน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 นำโดยนายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 จัดประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการ และแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1.พิจารณากำหนดมาตรการการเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย และลดปรมาณน้ำสูญเสีย 2.กำหนดแผนการบริหารแรงดันน้ำในช่วงการใช้น้ำ 3.กำหนดแนวทางการตรวจสอบการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำผ่านมาตรวัดน้ำ  ทั้งนี้เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติสำหรับนำไปใช้เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย และลดปริมาณน้ำสูญเสีย แก่ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 ให้ได้เป้าหมายตามนโยบายของ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคต่อไป 
..........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937