ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสิงห์บุรีออกพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
กปภ.สาขาสิงห์บุรีออกพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ออกเยี่ยมเยียนพบปะผู้ใช้น้ำในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560 ณ บริเวณถนนบางแคใน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สำหรับการออกเยื่ยมพบปะผู้ใช้น้ำในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ได้ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใช้น้ำประปา พร้อมรับฟังปัญหา-อุปสรรคต่างๆ นอกจากนี้ได้ทำการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำประปา การชำระค่าน้ำ และรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
.........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937