ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายายใหม่ ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายายใหม่ ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผจก.กปภ.สาขาธัญบุรี และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายายใหม่ ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13 โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผอ.กปภ.ข.2 และผู้บริหาร ผจก.กปภ.สาขาในสังกัดเขต 2 เข้าร่วมพิธี โดยเริ่มด้วยการไหว้สักการะพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน
..........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937