ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดสนทนายามเช้าและคัดเลือกดาวเด่น ประจำเดือน ก.พ. 60
กปภ.สาขามวกเหล็ก จัดสนทนายามเช้าและคัดเลือกดาวเด่น ประจำเดือน ก.พ. 60
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ WSP&PM  ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 1/2560 ได้แก่ นายวรพงษ์ ทนงสุทธิ์ ตำแหน่งช่างโยธา 3
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามวกเหล็ก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937