ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องร่วมออกโครงการเติมใจให้กัน ณ ซอยหนองกะจะ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องร่วมออกโครงการเติมใจให้กัน ณ ซอยหนองกะจะ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค  สาขาปากช่อง  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ร่วมออกโครงการเติมใจให้กัน โดยรับคำร้องของผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับน้ำไม่ไหล ท่อแตก ท่อรั่ว  ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่านำ้ประปา  พร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ณ ซอยหนองกะจะ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ช่วงเวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในท้องที่เป็นจำนวนมาก
............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937