ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบ สำนักตรวจสอบกปภ.
กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบ สำนักตรวจสอบกปภ.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบ สำนักตรวจสอบกปภ. พร้อมเปิดประชุมการตรวจสอบ เพื่อรับฟังการชี้แจงขอบเขตของการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงานดียิ่งขึ้น
............................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937