ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ ออกหน่วยโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ ออกหน่วยโครงการเทศบาลเคลื่อนที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา นำโดยนายนพดล พุ่มกันภัย ผู้จัดการฯ มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการฯ และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เข้าร่วมกับเทศบาลตำบลจอหอ ออกหน่วยในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยตั้งโต๊ะให้บริการรับคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการประหยัดน้ำ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างมาก
..................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937