ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่น(สตง.)
กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่น(สตง.)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กปภ.สาขารังสิต(พ)ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่น(สตง.)โดยมี นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2  และผู้จัดการ หัวหน้างานในสังกัด ร่วมให้ข้อมูล ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจสอบ ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ของ กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937