ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน “โครงการ มอร์นิ่งทอล์ค”
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดประชุมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงาน “โครงการ มอร์นิ่งทอล์ค”
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต2 รักษาการผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดประชุมหัวหน้างาน และตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมประชุมในโครงการมอร์นิ่งทอล์ค(สนทนายามเช้า)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิเช่น การเพิ่มผู้ใช้น้ำ การเพิ่มปริมาณจำหน่าย การลดน้ำสูญเสีย ฯลฯ ตลอดจนสร้างความเข้าใจของพนักงาน เกี่ยวกับโครงการ ความผูกพันธ์และความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ
...........................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937