ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ทำกิจกรรม 5 ส.
กปภ.สาขารังสิต(พ) ทำกิจกรรม 5 ส.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต2 รักษาการผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(พ) นำพนักงานในสังกัดทำกิจกรรม 5 ส. และปรับภูมิทัศน์ของสถานีสูบจ่ายน้ำคูคต เพื่อสร้างความมั่นใจ ในความสะอาดและความป็นระเบียบของระบบสูบจ่ายน้ำ
.........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937