ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวานนี้ (6 กุมภาพันธ์ 60) นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.2 จ.สระบุรี ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกหลังการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของผอ.สุเมธี โดยเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาในการทำงาน และมอบนโยบายในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป โดยในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่น ได้แก่นางสาววราภรณ์ เพชรปฐมชล นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 5 งานแผนที่แนวท่อ ..................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937