ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผวก.กปภ. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาปากช่อง
ผวก.กปภ. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาปากช่อง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน โดยมีนายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 , นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง และพนักงานกปภ.สาขาปากช่อง ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย จากนั้น ผวก.กปภ. ได้เดินทางไปพบปะผู้บริหารและผู้จัิดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด กปภ.เขต 2 ในการประชุมไตรมาส 1/2560 ณ เดอะ วินเทจ โฮเต็ล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายการปฎิบัติงานตามแนวทาง Samart Manager 4.0 ด้วย
..............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937