ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 จัดประชุมไตรมาส 1/2560
กปภ.ข.2 จัดประชุมไตรมาส 1/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 / 2560 โดยมี นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ทั้ง 30 สาขา ว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ทั้งในด้านจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณน้ำจำหน่าย ปริมาณน้ำสูญเสีย รายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 พร้อมนี้ยังได้มอบนโยบายในการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ผู้อำนวยการกอง และ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ เดอะ วินเทจ โฮเต็ล เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ......................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937