ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยนายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดยท่านผู้จัดการฯ ได้มอบนโยบายแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตามค่านิยมองค์กรนโยบายเร่งด่วน 5 ประการ ของผู้ว่าการฯ และการทำงานเป็นทีม
..................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937