ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงานการประปา สาขาปทุมธานี เพื่อความเป็นศิริมงคล ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2560
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงานการประปา สาขาปทุมธานี เพื่อความเป็นศิริมงคล ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 นายขวัญชัย กิจกอบชัย และนางสาวจงจิตร์  ศรีแก่นกูด ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงานการประปา สาขาปทุมธานี เพื่อความเป็นศิริมงคล ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937