ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดประชุมประเมินผลบริษัทผู้รับจ้างอ่านมาตรวัดน้ำ
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดประชุมประเมินผลบริษัทผู้รับจ้างอ่านมาตรวัดน้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.00น. กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดประชุมประเมินผลการอ่านมาตรวัดน้ำมือถือในรอบ  6 เดือน ของบริษัท เฟล็คซ์เน็ต จำกัด โดย นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผช.ผอ.กปภ.ข2  รก.ผจก.กปภ.(พ) สาขารังสิตได้หารือ พร้อมทั้งหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำ และเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ ในการแจ้งค่าน้ำประปาและการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ
...................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937