ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดสะอาด “ปทุมธานีทำดีเพื่อพ่อ” ครั้งที่ 2 ของอำเภอเมืองปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดสะอาด “ปทุมธานีทำดีเพื่อพ่อ” ครั้งที่ 2 ของอำเภอเมืองปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี มอบหมายให้นางนฤมล  ยังสิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการจังหวัดสะอาด "ปทุมธานีทำดีเพื่อพ่อ" ครั้งที่ 2 โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในโครงการได้มีการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง เกาะกลาง และทางระบายน้ำถนนสาธารณะหลักของจังหวัดปทุมธานี ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี
..........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937