ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ลงพื้นที่ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ลงพื้นที่ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด นำรถ PWA Mobile Service ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำ ณ บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ในวันดังกล่าวได้มีการมอบของที่ระลึกเนื่องในช่วงเทศการปีใหม่ให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาชำระค่าน้ำประปา โดยมียอดค่าน้ำ 900 บาทขึ้นไป ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก
......................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข. 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937