ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพิมายเติมใจให้ลูกค้าและประชาชน คร้้งที่ 2/2560
กปภ.สาขาพิมายเติมใจให้ลูกค้าและประชาชน คร้้งที่ 2/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ได้ออกพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน ปี 2560" ครั้งที่ 2/2560 ( Home Care ) โดยออกพบประชาชน รับคำร้อง และรับเงินค่าติดตั้งรายใหม่ จากการขยายเขตผู้ใช้น้ำเพิ่มที่แล้วเสร็จปลายปี 2559 บริเวณ บ้านสะพานข้าม ม.4 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ในการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับคำร้องรายใหม่รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ราย และรับเงินค่าติดตั้งจำนวน 13 ราย พร้อมออกเติมใจพบปะประชาชนที่เป็นผู้ใช้น้ำของกปภ.สาขาพิมาย บริเวณ ม.2 และ ม. 7 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา รวมถึงได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้านที่ชำรุด พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน สำหรับการออกพื้นที่พบประลุกค้าผู้ใช้น้ำในครั้งนี้ สร้างความรู้สึกพึงพอใจและประทับใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคอีกด้วย
..........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937