ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > เกี่ยวกับ กปภ.เขต2 > ผู้บริหารกปภ.เขต2 > กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
เกี่ยวกับกปภ.เขต2 - ผู้บริหารกปภ.เขต2
 
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ
 


 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937