ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผอ.กปภ.ข.2 พร้อมด้วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมออกกำลังกายสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ทุกวันพุธช่วงเวลาตั้งแต่ ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เป็นช่วงเวลาออกกำลังกายของข้าราชการ โดยมีการเต้นแอโรบิกยืดเส้นยืดสาย และแข่งขันฟุตบอล ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เตรียมพร้อมสำหรับการประกอบกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานหรือปัญหาอื่นๆที่ประสบระหว่างวัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
.............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937