ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
กปภ.สาขาคลองหลวง ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 10 - 13 มกราคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง โดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้กับ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 5/2, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง 1 (ไวท์เฮ้าส์), นิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรซอยคุณพระ 2, ชุมชนเจริญสุข เทศบาลเมืองคลองหลวง ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ.ได้เป็นอย่างดี
..............................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937