ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับลูกค้า
กปภ.สาขาคลองหลวง จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับลูกค้า
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน เข้าพบลูกค้าผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อหารือความต้องการทางด้านการบริการที่มีต่อ กปภ. แนวโน้มปริมาณความต้องการใช้น้ำประปา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง การเพิ่มยอดปริมาณน้ำจำหน่ายตามนโยบาย กปภ. และมอบของที่ระลึกให้กับลูกค้าที่มาขอติดตั้งประปารายใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ.
..........................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937