ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk)" ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๐
กปภ.สาขารังสิต (พ) จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk)" ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๐
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2รักษาการผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการฯ และหัวหน้างานในสังกัดร่วมกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk)" ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๐  โดยมีการหารือในประเด็นขั้นตอนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในการทำงานต่างๆ ณ กปภ.สาขารังสิต(พ) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
...............................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937