ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดสนทนายามเช้า Morning Talk พร้อมคัดเลือกพนักงานดาวเด่น
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดสนทนายามเช้า Morning Talk พร้อมคัดเลือกพนักงานดาวเด่น
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560  ที่ผ่านมา  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนางสิรินันท์ ชินคชบาล ผู้อำนวยการกองฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk โดยพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการทำงาน และหาแนวทางการแก้ไข พร้อมติดตามการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้ในวันดังกล่าวยังได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่น ได้แก่นายนิพัทธ์ ภัทรโสภณกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 และได้มีการมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป 
..........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข. 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937