ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขามวกเหล็กพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
กปภ.สาขามวกเหล็กพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560 เพื่อออกพบและให้บริการเรื่องระบบประปาแก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำ บริเวณชุมชนมวกเหล็กนอก ไปจนถึง มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท ม.2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน จำนวน 10 ราย , ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้าน จำนวน 5 ราย และให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน จำนวน 10 ราย พร้อมนี้ ยังได้นำสมุดฉีก สมุดปกอ่อน แผ่นพับคู่มือการให้บริการประชาชน แผ่นพับแนะนำวิธีการประหยัดน้ำไปแจกตามบ้านเรือนประชาชน และพูดคุยและรณรงค์การใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งให้บริการตรวจสอบมาตวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ลูกค้า
..........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937