ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผจก.กปภ. จังหวัดปทุมธานี เข้าอวยพรปีใหม่ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานี
ผจก.กปภ. จังหวัดปทุมธานี เข้าอวยพรปีใหม่ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 สาขา ในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย นายชัยฤทธิ์  จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2 รักษาการ ผจก. กปภ.สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) , นายขวัญชัย  กิจกอบชัย ผจก.กปภ.สาขาปทุมธานี , นายภวัต  แผลงศรี ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง และ นางสาวนุชนาฏ  เอี้ยวสกุล ผจก.กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าอวยพรปีใหม่ นายสุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานี , นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้องผู้ว่าการและห้องรองผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานี
..................................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937