ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาอ่างทองจัดกิจกรรมเชิงรุก ออกพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ตามแนวทางลูกค้าสัมพันธ์
กปภ.สาขาอ่างทองจัดกิจกรรมเชิงรุก ออกพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ตามแนวทางลูกค้าสัมพันธ์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 กปภ.สาขาอ่างทอง โดยการนำของนายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง พร้อมด้วยนายกิจจา การะกิจ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เข้าพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อหารือเรื่องความต้องการทางด้านการบริการที่มีต่อ กปภ.สาขา และแนวโน้มปริมาณความต้องการใช้น้ำประปา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและการเพิ่มยอดปริมาณน้ำจำหน่ายตามนโยบาย กปภ. พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกตรา กปภ. ให้กับผู้ใช้น้ำด้วย
.......................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937