ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโนนสูงพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2560
กปภ.สาขาโนนสูงพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ประจำปี 2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นำโดยหัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วย พนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ออกพบประชาชนในกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2560 โดยได้ให้บริการประชาชนพร้อมแนะนำการขอติดตั้งประปาแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประปา ณ หมู่ 8 และ หมู่ 12 บ้านใหม่กลอ ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937