ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) และกปภ.สาขาหนองแค ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญระบบประปาจากประเทศญี่ปุ่น เข้าสำรวจพื้นที่ กปภ.เพื่อเสนอแนะเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาระบบประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) และกปภ.สาขาหนองแค ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญระบบประปาจากประเทศญี่ปุ่น เข้าสำรวจพื้นที่ กปภ.เพื่อเสนอแนะเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาระบบประปา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) และกปภ.สาขาหนองแค ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประปาจากบริษัท Pacific Consultants Saitama Prefecture Bureau ประเทศญี่ปุ่น เข้าสำรวจพื้นที่ กปภ.เพื่อเสนอแนะเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาระบบประปา (ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ การออกแบบทางวิศวกรรม และเรื่องอื่นๆ) โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข. 2 เปิดการประชุม โดยรับฟังการบรรยาย พร้อมลงพื้นที่สำรวจ ณ โรงกรองน้ำ กปภ.สาขาหนองแค และสถานีผลิตน้ำบางไทร กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค. 2559 
.................................................................
 งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937