ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาครบุรี เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
กปภ.สาขาครบุรี เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี นำโดย นายบันลือศักดิ์ ศรีสิทธิ์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ               พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบครบบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ วันสมุทรการ (แชะ) อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
...........................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937