ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
กปภ.สาขาชุมพวงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดย นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมนี้ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 144 ขวด เพื่อแจกประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอชุมพวง จ.นครราชสีมา
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบ่จำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937