ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงมอบน้ำดื่มกิจกรรมสร้างฝายประชารัฐแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
กปภ.สาขาชุมพวงมอบน้ำดื่มกิจกรรมสร้างฝายประชารัฐแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดย นางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วย พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 180 ขวด เพื่อแจกให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำฝายแบบประชารัฐแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ม.10 บ้านหนองตะคลอง ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
.............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937