ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวงร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
กปภ.สาขาคลองหลวงร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น. นายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริฐพระบารมี และถวายสัตย์ปฎิญาณตนแสดงความจงรักภักดี พร้อมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
............................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937