ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่
กปภ.สาขารังสิต(พ) พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2 รักษาการ ผจก.กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมกับบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด บริษัทผู้ผลิตน้ำประปาส่งจ่ายในพื้นที่ให้บริการ พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อหารือแนวทางการจ่ายน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการและการจัดเตรียมช่องทางการสื่อสารที่จำเป็นกรณีหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
..........................................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937