ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การวางท่อตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ปี 2558" ให้กับพนักงานในสังกัด ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559
กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การวางท่อตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ปี 2558" ให้กับพนักงานในสังกัด ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 ร่วมกับ การประปาส่วนภุมิภาคเขต 2 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การวางท่อตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ปี ๒๕๕๘" ให้กับพนักงานในสังกัด ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ บ้านสวนรจนา รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นหลักสูตรนอกแผนปฏิบัติการ ปี 2559 เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในการสำรวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างงานวางท่อ สามารถออกแบบประมาณการและควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานก่อสร้างปี 2558
..............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข. 2
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937