ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องร่วมแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ สวนสาธารณะเขาแคน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่องร่วมแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ สวนสาธารณะเขาแคน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม  2559  นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมกับพสกนิกร ในโครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสาธารณะเขาแคน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาคเช้าเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และภาคค่ำเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมแจกน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 900 ขวด
..........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937