ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
กปภ.สาขาชุมพวงร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา  06:00 น.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง  นำโดย นางกรุณา  คุ้มสว่าง พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอชุมพวง ในงาน " รวมพลังแห่งความภักดี " โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จังหวัดและอำเภอจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ ด้วยการทำความดีด้วยกาย วาจา และใจ เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมสมภพปีที่ ๘๙    ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยการร่วมในพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพวง  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมแปรอักษร  รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอชุมพวง
...................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937