ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จ.สระบุรี
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จ.สระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ ห้องประชุม กปภ.ข. 2 จ.สระบุรี เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยได้ปฏิญาณตนฯ และจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสระบุรี และตั้งกล่องรับบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของให้กับสถานคนไร้ที่พึ่งทับกวางจ.สระบุรี
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข. 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937