ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดพร้อมอาหารงานทอดกฐินสามัคคี
กปภ.สาขาโชคชัยร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดพร้อมอาหารงานทอดกฐินสามัคคี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย นำโดย นางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 500 ขวด พร้อมอาหาร ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหม่รวมจิตร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา 
......................................................
งานลุกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปา่ส่วนภูมิภาค รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937