ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแจกน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหินกอง จ.สระบุรี
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแจกน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหินกอง จ.สระบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภุมิภาคสาขาหนองแค นำโดยนายชวลิต วรชิน ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 2,400 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค และบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข. 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937