ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ สระเก็บน้ำพระรามเก้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และจัดกิจกรรมทำความดี “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ ภายในอาคารสำนักงานกปภ.สาขาธัญบุรี
กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ สระเก็บน้ำพระรามเก้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และจัดกิจกรรมทำความดี “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ ภายในอาคารสำนักงานกปภ.สาขาธัญบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา๐๗.๐๐น. นางสาวนุชนาฎ เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี เข้าร่วมงาน"รวมพลังแห่งความภักดี" ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพร้อมเพรียงกัน           ในวันอังคารที่๒๒พฤศจิกายน๒๕๕๙ เวลา๑๐.๐๐น. นำโดยนางสาวนุชนาฎ เอี้ยวสกุล ผจก.กปภ.สาขาธัญบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดี ร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมและเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนสำรวมจิต พร้อมถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ฯ ณ บริเวณภายในอาคาร สำนักงาน กปภ.สาขาธัญบุรี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราช สมภพปีที่๘๙
.....................................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937