ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับ ผวก. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
กปภ.สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับ ผวก. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายขวัญชัย  กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของ กปภ. ทั้งนี้ ผู้ว่าการฯ ได้เน้นย้ำให้ กปภ.สาขาปทุมธานี ให้ความสำคัญในเรื่องโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง การขยายเขตจำหน่ายน้ำ การรับโอนกิจการประปาจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามเรื่องความก้าวหน้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในการประชุมระดับจังหวัด พร้อมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป ณ สำนักงาน กปภ.สาขาปทุมธานี
..............................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937