ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี มอบน้ำดื่ม กปภ. ในโครงการ “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
กปภ.สาขาปทุมธานี มอบน้ำดื่ม กปภ. ในโครงการ “999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นำโดยนางนฤมล สิริกุล หัวหน้างานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ได้มอบน้ำดื่ม ตรา กปภ. ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เพื่อใช้ในกิจกรรมการออกหน่วยบริการ Fix it Center และแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานในโครงการ "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ณ วัดโพธิ์เลื่อน ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
..............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937