ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้่งที่ 2/2560
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้่งที่ 2/2560
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง โดยการนำของนายวรดี  ชินคชบาล จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2560 รายละเอียดหัวข้อในการสนทนา  ประกอบด้วย 

-  สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2559
                -  ข้อสั่งการจากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
-  ระบบ GIS
-  กระบวนการจ่ายน้ำและการติดตั้งวางท่อ 
-  เตรียมแผนมาตรการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย 

พูดคุยปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงาน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละสายงาน พร้อมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน
..........................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937