ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
กปภ.สาขาปทุมธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาปทุมธานี นำโดย นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขา หัวหน้างาน พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด กปภ.สาขาปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อสร้างความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร กปภ. และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยได้มีการแนะนำพนักงานใหม่ คือ นางสาวชาลิณีย์  พูลสุวรรณ ตำแหน่งนักบัญชี 5 พร้อมกันนี้ ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี ได้มีการมอบรางวัลให้ นางสาวนิศรากร  ศัทธาคลัง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 (ประชาสัมพันธ์) พนักงานดีเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรต่อไป เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี  
 ...............................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937