ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.ข.2 ต้อนรับนักศึกษาม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดูงานระบบ GIS
กปภ.ข.2 ต้อนรับนักศึกษาม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดูงานระบบ GIS
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (31 ตุลาคม 2559 ) เวลา 9.30 - 12.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 โดย นายกิตติพงศ์ สมพงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และ พนักงานสังกัดงานแผนที่แนวท่อ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 41 คน ที่เข้าศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนประสบการณ์ในการนำเอาระบบสารสนเทศภูมิภาคศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
.........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937