ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทดร่วมพิธีถวายองค์กฐิน และแจกน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมงาน
กปภ.สาขาด่านขุนทดร่วมพิธีถวายองค์กฐิน และแจกน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด โดย นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด พร้อมด้วยพนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด จำนวน ๑๐ คน ได้เข้าร่วมพิธีถวายองค์กฐิน ณ วัดโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พร้อมนี้ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๓๐๐ ขวด และน้ำปลา จำนวน ๓๐๐ ขวด เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน
.................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937