ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาคลองหลวง ร่วมงานรวมใจเครือข่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กปภ.สาขาคลองหลวง ร่วมงานรวมใจเครือข่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันพุธที่  26  ตุลาคม 2559  กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมงาน"รวมใจเครือข่าย ศาสนา ศิลปะและวัณนธรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ                           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ หอจดหมายแห่งชาติเฉลิมพระเกรียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ตำบลคลองห้า               อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี


 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937