ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ออกหน่วยโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ณ วัดดงข่า อ.ปากพลี จ.นครนายก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ออกหน่วยโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ณ วัดดงข่า อ.ปากพลี จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน"  ณ วัดดงข่า(จินดาราม) หมู่ 4 ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 240 ขวดไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานราชการและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ยังให้คำปรึกษาเรื่องน้ำประปา อาทิเช่นการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี , การตรวจเช็คท่อแตกรั่วภายในบ้าน ซึ่งสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมาก
................................................
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937